https://www.traditionrolex.com/17 https://www.traditionrolex.com/17https://www.traditionrolex.com/17 Služby | Konsignační sklad | LAGUS s.r.o. https://www.traditionrolex.com/17
Konsignační sklad (KS) je skladem, ve kterém je uloženo zboží ve vlastnictví dodavatele

Základním rozdílem proti standardním skladům je proces příjmu a výdeje zboží, kdy naskladnění materiálu realizuje dodavatel na základě optimalizace závozu skladů a pohybu na těchto skladech. Výdej realizuje odběratel a informaci o výdeji (spotřebě) materiálu předává dodavateli. 


Fakturace za odebraný materiál se často realizuje na 1:1 bázi k výdeji nebo souhrnnou fakturou na základě výkazů o výdeji.

Objednávka se v procesu práce s konsignačním skladem nevyskytuje, je nahrazena dokumentem „Stav skladu“ nebo dokumentem „Výdejka“ nebo se dokument „Odvolávka“ využívá jako podklad pro navýšení stavu skladu na základě požadavku odběratele. 

Máme bohaté zkušenosti s dodáváním přes konsignační sklad, s jeho evidencí a doplňováním. Pomůžeme Vám eliminovat náklady na zásoby ve Vašem konsignačním skladě.

https://www.traditionrolex.com/17