https://www.traditionrolex.com/17 https://www.traditionrolex.com/17https://www.traditionrolex.com/17 Jakost | LAGUS s.r.o.
pomocnypomocny
 
 
Velmi důležitým požadavkem na námi dodávané díly je vysoká kvalita a shoda se všemi předepsanými požadavky a normami.
 
 
Jednou z možností, jak je těchto požadavků dosahováno, je dodržování všech ukazatelů a pravidel, které vyplývají ze systému managementu jakosti.Na základě zákaznických požadavků je veškerá dokumentace vedena ve shodě s normami VDA a IATF 16949.


Pro zajištění kvality používá naše společnost SW PALSTAT. V tomto programu jsou automaticky propojeny veškeré informace o výrobku, kontrolní plány, FMEA, vzorkování, vstupní a výstupní kontroly, 8D reporty a další.

 

pomocnypomocny
Všechny výrobní dávky a procesy jsou kontrolovány a jednotlivě uvolňovány kontrolorem. Záznamy o kontrolách jsou vedeny v SW PALSTAT.
 
 
Před expedicí navíc prochází všechny výrobky důkladnou kontrolou vzhledu
a povrchových neshod na pracovišti kontroly
a tím i k vytřídění případných příměsí.
 
Všechny díly jsou vzorkovány a ke všem dílům dodáváme materiálové atesty a atesty o provedené povrchové úpravě. Záznamy o použitých materiálech u dílů určených pro automobilový průmysl jsou vedeny v IMDS.

https://www.traditionrolex.com/17