https://www.traditionrolex.com/17 https://www.traditionrolex.com/17https://www.traditionrolex.com/17 O společnosti | Historie | LAGUS s.r.o. https://www.traditionrolex.com/17

1998  

Založení společnosti Lagus s.r.o. Společnost vzniká na základě existující strojírenské výroby a aktivit ve strojírenské činnosti jednoho ze dvou společníků. Firma je především zaměřena na činnost obchodní a logistickou s kanceláří na Masarykově náměstí 41 v Jihlavě a třemi administrativními pracovníky. 

1999

Zahájení vlastní strojní výroby. Převedení strojní výroby jednoho ze zakladatelů firmy do společného majetku firmy Lagus s.r.o. začíná firma disponovat vlastní výrobní kapacitou. Kanceláře zůstávají na Masarykově náměstí 41 v Jihlavě se čtyřmi administrativními pracovníky, výroba je zřízena na ulici Mlýnské 68 v Jihlavě, zde je šest dělnických pracovníků.

2000  

První pokusy o expanzi firmy. Oslovení nových potencionálních odběratelů, dosud společnost nedodávala pro přímé výrobce, ale pro obchodníky se strojními díly.

2001

Vstup do automobilového průmyslu. Získání prvních významnějších zakázek pro přímé výrobce v automobilovém průmyslu.

2003

Vyhranění zaměření společnosti. Specializace na dodávky drobných třískově obráběných dílů a tvářených součástí. S ohledem na navyšující se produkci firmy je navýšen počet zaměstnanců dílenského provozu na 8 lidí.

2004

Kooperace při zakázkové výrobě. Prohloubení a zkvalitnění spolupráce s dodavateli tvářených přesných dílů a částečné přenesení výroby na naše dodavatele.


 

2005

Expanze společnosti. Navyšování vlastní výroby pro automobilový průmysl, zvýšení objemu kooperací a odběrů od našich vytypovaných a námi prověřených dodavatelů. Zkvalitnění kontrolních operací a navýšení kontrolních prací v návaznosti na zvyšující se objem odebíraných dílů. Navýšení počtu zaměstnanců na šest administrativních pracovníků a deset pracovníků dělnických profesí. Certifikace společnosti dle ISO 9001.

2007

Přestěhování firmy do společných prostor. S ohledem na neustálé navyšování produkce firmy dochází k volbě vhodnějšího objektu pro působení firmy a jejího přestěhování do objektu na ulici Dělnické 1a v Jihlavě. Nové prostory jsou zároveň kancelářské i provozní a dochází tedy k efektivnější komunikaci. Při této příležitosti je opět navýšen počet dělnických pracovníků na 12 lidí.

2008

Další rozvoj společnosti. Pokračuje trend v navyšování objemu výroby a zvyšování počtu nových významných odběratelů nejen z oblasti automobilového průmyslu. Tento zájem o dodávky naší společnosti je podepřen dobrými referencemi velkých firem světového významu a zařazením naší společnosti do centrálních databáze dodavatelů u některých těchto zmíněných společností. Navýšení počtu pracovníků dělnických profesí na 18 lidí. Certifikace společnosti dle ISO 14001. V průběhu roku dochází k úmrtí spoluzakladatele společnosti, zbývající spolumajitel se majetkově vyrovnává. Společnost kompletně řízena jedním jednatelem.

2011

Recertifikace společnosti dle ISO 9001 a ISO 14001

2012

Vzhledem k nárůstu zboží obchodovaného společností je posíleno vedení společnosti přijmutím řídícího pracovníka. Počet zaměstnanců byl navýšen na 25.

2014

Zahájení příprav na přistoupení společnosti k systému jakosti pro automobilový průmysl ISO TS 16 949. Cílový rok přistoupení byl stanoven rok 2018.

2015

Modernizace měřícího vybavení. Vyhlášení výběrového řízení na pořízení měřícího 3D mikroskopu a minimálně dvou třídících linek na spojovací materiál. Výsledkem výběrového řízení bylo pořízení 3D multisenzorového optického měřícího přístroje NIKON iNEXIV VMA-2520s BW. Přístroj je plně automatizovaný, programovatelný a společně s pořízeným příslušenstvím, se stal neocenitelným pomocníkem kontrolního pracoviště. Pořízení třídících linek na spojovací materiál bylo odloženo z důvodu neuspokojivých nabídek v rámci poptávky firem sídlících v EU. Pro následující kolo poptávek bylo rozhodnuto o rozšíření poptávek mezi firmy sídlící na Taiwanu a v Japonsku. Celý projekt byl spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.

2016

Rekonstrukce prostor kontroly zboží. Nové podlahové plochy, výměna osvětlení a celkové uspořádání kontrolních prostor v souladu s vysokými požadavky na 100% kvalitu expedovaného zboží.

2017

IATF 16 949. Objednání certifikace u společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.. V prvním kroku re certifikace společnosti na ISO 9001 a ISO 14 001, úspěšně absolvovaná v 06/2017. Certifikace systémem jakosti IATF 16 949 v harmonogramu přistoupení v roce 2018. Rozšíření skladovacích prostor.


https://www.traditionrolex.com/17